Pomiary instalacji elektrycznych

Dlaczego warto wykonać pomiary elektryczne do odbioru budynku?  W naszej pracy spotykamy się z instalacjami wykonanymi przez profesjonalistów, którym nic nie można zarzucić. Jednakże nieraz udaje się nam spotkać z instalacją, której nie ma nawet opcji zmierzyć miernikiem, gdyż już po samych oględzinach okazuje się iż instalacja nie spełnia norm…