Pomiary instalacji elektrycznej wewnątrz budynków wykonujemy za pomocą specjalistycznych urządzeń, które posiadają certyfikaty potwierdzające sprawność sprzętu. Nasza firma korzysta z urządzeń pomiarowych polskiej firmy Sonel. Zaawansowany sprzęt pomiarowy oraz aktualna regulacja urządzenia pomiarowego zapewnia poprawne wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.

Jak często robi się przeglądy instalacji elektrycznych?

Pomiary instalacji elektrycznych należy wykonywać maksymalnie co pięć lat w celu sprawdzenia czy spełnia ona wymogi bezpieczeństwa i jest dostosowana do obciążenia podłączonych doń urządzeń elektrycznych.

Oferta pomiarów instalacji elektrycznych obejmuje

Rodzaje pomiarów:

 • Pomiary impedancji pętli zwarcia;
 • Ciągłości przewodów ochronnych;
 • Rezystancji instalacji odgromowych;
 • Rezystancji uziemień ochronnych;
 • Rezystancji izolacji przewodów – obwody 1 fazowe;
 • Rezystancji izolacji  przewodów – obwody 3 fazowe;
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych;
 • Pomiary oświetlenia drogowego.

Przeglądy instalacji elektrycznych

 • Protokoły do odbioru budynku;
 • Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej;
 • Przeglądy dla ubezpieczycieli;

Zadzwoń lub napisz do nas, zapytaj o wycenę i umów się na termin!