Computer Aided Design – jest to projektowanie techniczne wspomagane komputerowo. Podstawą projektowania CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne, które ma na celu opracowanie zapisu dokumentacji konstrukcyjnej.

Przy wykorzystaniu oprogramowania CAD tworzymy:

  • projekty przyłączy elektroenergetycznych nN
  • projekty przebudowy linii energetycznych
  • rysunki techniczne z modeli 3D wraz z wymiarowaniem
  • złożenia z kształtów/obiektów/modeli w różnych formatach plików m.in. STP.
  • oraz wyprowadzanie kształtów ze złożenia

Projektowanie CAD warto zlecić firmie z doświadczeniem.